Welkom bij NCO computertypen
Welkom bij onze site over het computertypen voor kinderen en volwassenen. Door een toenemende vraag naar computertypen hebben we besloten om hier een aparte site van te maken. U kunt hier de mogelijkheden en prijzen van het jeugdtypen en computertypen terugvinden. Laat het ons weten als u meer informatie wilt of op- en aanmerkingen heeft.

Wie zijn wij?
Wij zijn Network Computeropleidingen, die zowel in Den Dungen als diverse andere plaatsen cursussen verzorgen. We verzorgen al ruim 20 jaar typecursussen voor diverse (basis)scholen, bedrijven en instellingen. Naast het typen verzorgen we ook nog diverse automatiseringscursussen voor particulieren en bedrijven o.a. Windows, Word, Excel, Access, Autocad enz. (zie Computer cursussen). We doen dit met veel plezier en proberen er ook voor te zorgen dat onze cursisten met plezier een cursus volgen!

Met vriendelijke groet,

Harry van der Steen
(Oprichter NCO)

Voor wie?
Als doelgroep richten we ons op de kinderen uit de hoogste groepen (7 en 8) van het basisonderwijs en leerlingen van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Voor deze leeftijdsgroep is het van groot belang dat zij op een efficiënte wijze met het toetsenbord van een computer leren omgaan.
Daarnaast richten we ons op volwassenen die dagelijks moeten werken met bijvoorbeeld Word. Een aantal basisscholen in de regio maken gebruik van onze cursus computertypen en informeren de leerlingen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs jaarlijks in september en januari over onze cursus.

Cursusplaatsen
 • Basisschool 't Maxend in Nistelrode
 • Basisschool De Beekgraaf in Nistelrode
 • Basisschool Mariaschool in Vinkel
 • Basisschool De Borch in Rosmalen
 • Basisschool De Hobbit in Rosmalen
 • Basisschool St. Albertus in Loosbroek
 • Basisschool het Mozaïek in Heeswijk
 • Basisschool 't Palet in Dinther
 • Basisschool De Bolster in Sint Michielsgestel
 • Basisschool De Meander in Lith
 • Hooghuis lyceum in Heesch
 • L.W. Beekmanschool in 's-Hertogenbosch
 • Basisschool 't Schrijverke in 's-Hertogenbosch
 • Basisschool De Kameleon in 's-Hertogenbosch
 • Basisschool De Driestroom in 's-Hertogenbosch
 • Basisschool De Bron in 's-Hertogenbosch
 • Basisschool De Bolderik in Heeswijk-Dinther
 • Basisschool 't Wikveld in Empel
 • Litserborg in Den Dungen
 • Kindcentrum De Troubadour in Rosmalen
 • De Koppellinck in Geffen

De cursussen worden ook gegeven in diverse culturele centra:
 • Cultureel centrum De Slinger in 's-Hertogenbosch
 • Gemeenschapshuis De Meent Nuland

Hoe werken wij?
Tijdens de cursus werken we volgens het 'tienvingersysteem blind'. Hierbij worden alle vingers gebruikt zonder op het toetsenbord te hoeven kijken.
Na ongeveer 14 weken heeft uw kind een uitstekende typevaardigheid. In die periode heeft uw kind het toetsenbord grondig leren kennen, ervaring opgedaan met het werken in een tekstverwerkingsprogramma (Word) en heeft het inzicht gekregen in de indeling van in de praktijk veelvoorkomende documenten. We werken naar een niveau van ten minste 100 aanslagen per minuut (de meeste kinderen halen een gemiddelde van 130 aanslagen en hoger per minuut met uitschieters van 250 en meer aanslagen per minuut).
Dat de kinderen het leuk vinden en blijven vinden, blijkt onder andere uit het zeer hoge aantal cursisten dat aan het eind van de cursus wordt beloond met een diploma vanwege het met goed gevolg afleggen van de eindtoets. We hebben de ervaring dat elke cursist het einddoel namelijk kan halen.

Voordelen van het goed kunnen typen
Uw kind heeft levenslang plezier van een goede typevaardigheid. Dit is van grote waarde, zowel op school als in een toekomstige werkomgeving.
 • Denk maar eens aan het uittypen van opstellen, uittreksels of werkstukken, het verzenden van e-mail en vooral aan het werken met allerlei computerprogramma's.
 • Verder helpt een goede typevaardigheid een muisarm en andere RSI-klachten te voorkomen.
 • Het is wetenschappelijk bewezen dat het volgen van een typcursus een gunstige invloed heeft op de spellingvaardigheid van de leerling. Tijdens de cursus wordt de leerling voortdurend geconfronteerd met de juiste schrijfwijze van onze taal. De leerling wordt gedwongen goed te kijken naar een woord.
 • De maatschappij vraagt steeds meer om mensen die kunnen omgaan met tekstverwerkers op de computer en vlot kunnen werken. Met deze cursus wordt een enorme stap gezet in die richting.

Dyslexie
Ieder jaar zitten er tussen onze cursisten diverse kinderen die een vorm van dyslexie hebben. Het blijkt dat ook zij zonder veel problemen onze cursus kunnen volgen. Uiteraard is hun typesnelheid soms iets lager, maar de techniek is goed aangeleerd.
Dyslectische leerlingen hebben vaak een slecht leesbaar handschrift. Het schrijven op zich gaat langzaam en kost ook vaak veel moeite. Remedial Teachers adviseren daarom vaak om te leren blindtypen, zodat er tijdens de lessen op school met een laptop gewerkt kan worden.
In de aanleerfase van het toetsenbord worden één voor één de letters blind aangeleerd. Tijdens deze training word je herhaaldelijk geconfronteerd met de aan te leren letters. Deze oefeningen, waarbij geïsoleerde letterherkenning getraind wordt, vormen een uitstekende training voor iemand met dyslexie.
Elke aanslag wordt direct gecontroleerd. Je weet dus direct of je het goed doet. Je hoeft niet te wachten tot het werk gecorrigeerd is door een docent. Door op deze manier te trainen, snijdt het mes aan twee kanten. De letterherkenning wordt getraind en je leert de letter blind te vinden op het toetsenbord. Door de training met Toets voor Toets oefen je intensief met letters en woorden, waardoor het woordbeeld aanzienlijk kan verbeteren.
Waar nodig zullen we uiteraard wel aangepaste begeleiding aanbieden. Dit stellen de leerlingen erg op prijs.

De lessen
Er wordt om de week een les van één uur gegeven. Je hoeft geen computer mee te nemen, er staan computers klaar in het leslokaal. Tijdens de les werk je op de computer. Daarvoor hebben we een speciaal oefenprogramma, dat je ook mee naar huis krijgt. Als je alle letters en tekens eenmaal kent (9 weken), leer je hoe je netjes brieven en werkstukken moet maken met het programma Word. Zo leer je steeds sneller typen en steek je ook nog wat op van het tekstverwerkingsprogramma.

Moet je ook thuis oefenen?
Je moet iedere week thuis één les, die uit verschillende oefeningen bestaat, oefenen. Per dag is dat 30 tot 45 minuten. Deze opdrachten kun je met de computer maken. Je moet dus veel oefenen om snel en goed te leren typen. Om thuis te oefenen krijg je een oefenprogramma op cd-rom mee.

Boek
We gaan werken met het boek "Toets voor Toets" en de bijbehorende software. Dit boek is een huurboek en zit bij het cursusgeld inbegrepen. Je krijgt het boek aan het begin van de eerste les.

Kosten
De totale kosten bedragen € 165,-. Dit is inclusief bruikleen lesboek, het softwareprogramma Toets voor Toets en examenkosten.

Typediploma
Aan het eind van de cursus meestal in december/januari en mei/juni leg je een proefexamen en het officiële examen af. Bij 100 of meer aanslagen per minuut ontvang je een typediploma. Het examen wordt afgelegd op de computer. Onze ervaring van de afgelopen jaren is, dat elk kind kan slagen mits er voldoende geoefend wordt.

Wanneer zijn de lessen?
De lessen zijn op verschillende middagen (na schooltijd) of vroeg in de avonden. We starten in principe half/eind september en begin februari. In de schoolvakanties wordt er uiteraard geen les gegeven.

Opgeven
Opgeven voor de cursus computertypen kunt u door te klikken op Contact om uw naam en adres door te geven. U krijgt de info met een aanmeldingsformulier dan thuisgestuurd. U kunt ook het aanmeldingsformulier op deze site invullen en doormailen.

Wat als we het niet eens zijn?
NCO doet natuurlijk zijn uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u het met NCO over een bepaald onderwerp niet eens bent. Ook NCO kan een probleem hebben omdat bijvoorbeeld de rekening niet of niet op tijd wordt betaald. In alle gevallen probeert NCO daar met u een passende oplossing voor te vinden. Komen we daar niet zelf uit dan wordt middels mediation alsnog getracht het probleem op te lossen. Zie hiervoor ook de Algemene Voorwaarden van NCO.