Contact informatie

Locatie NCO Den Dungen

  • Pastorijakker 25
  • 5275 CJ Den Dungen
  • Tel. 06-53830572
  • info@n-c-o.nl
Klachtenregeling
  1. Als u niet tevreden bent over NCO kunt u een klacht indienen. Een klacht kunt u schriftelijk indienen, per brief of per e-mail, of telefonisch. Wanneer uw klacht niet meteen na ontvangst door ons afgehandeld kan worden, wordt u binnen een werkdag geïnformeerd over de termijn waarbinnen de klacht wel afgehandeld kan worden. Klachten zullen door ons vertrouwelijk behandeld worden. De afhandeling cq. registratie van de klacht zal gedurende 2 jaar bewaard blijven.

  2. Indien er onverhoopt een geschil ontstaat tussen u als klant of opdrachtgever en NCO, voortvloeiend uit een overeenkomst die zij met elkaar hebben, zullen partijen dit geschil met behulp van mediation trachten op te lossen. In die gevallen wordt een mediator van "De Zaak", Praktijk voor mediation ingeschakeld. Voor meer informatie over mediation zie www.dezaakmediation.nl
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
Network Computeropleidingen is officieel ingeschreven in het Centraal register Kort beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in dit register betekent dat Network Computeropleidingen voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON, de brancheorganisatie voor training en opleiding, en de VOI, de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica. Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese richtlijn. De gehele tekst valt te lezen op de website van CRKBO.